Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma petwings s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 218 738, DIČ: 2023813352, IČ DPH: SK2023813352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 90750/B (ďalej len ,,predávajúci´´) a kupujúcim, ktorým je  fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode www.deratizuj.sk

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava.

Všeobecné ustanovenia

Objednávka tovaru, kúpna zmluva

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.deratizuj.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky.

Kupujúci si objedná tovar korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom alebo telefonicky.

Každá objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno, priezvisko, poštovú adresu a PSČ, telefónny kontakt, e-mail. Potvrdená a odoslaná objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za zmluvu o kúpe tovaru a medzi kupujúcim a predávajúcim od tohto momentu vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Prijatím objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje, že za objednaný a dodaný tovar zaplatí celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a tiež, že s nimi súhlasí. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok dostatočným spôsobom upozornený. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že uvedené údaje sú správne a pravdivé.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky, následne potvrdenie objednávky a údaje na uhradenie faktúry.

Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába, je vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru v čase spísania objednávky. V takomto prípade bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom späť na ním vybraný účet.

Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku najneskôr pred jej expedíciou. Kupujúci je povinný o tom informovať predávajúceho na e-mailovej adrese info@deratizuj.sk alebo telefonicky na čísle +421 944 298 405. V prípade, že nebude objednávka zrušená do tejto doby a bude vyexpedovaná, predávajúci má nárok požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že kupujúci nie je z akéhokoľvek dôvodu schopný prevziať zásielku, je povinný predávajúceho o tom bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Platobné podmienky

Všetky produkty, ktoré je možné objednať cez e-shop www.deratizuj.sk, máme aj na sklade. Preto Vám vieme objednaný tovar dodať v čo najkratšom čase. Tovar expedujeme najneskôr na druhý pracovný deň od prijatia objednávky.

DOPRAVA PRE SR:

Kuriér SDS (objednávka zadaná do 12:00) balík do 5 kg 6 €, do 10 kg 7 €  (platba online, prevodom, dobierkou + 1,50 €)

Zásielkovňa – do 5 kg 3,90 €, do 10 kg 4,90 € (platba online, prevodom, dobierkou  + 1,50 € )

Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť na Vami zvolenej pobočke Zásielkovne.

Osobný odber (v sídle našej prevádzky Slovnaftská 5, 821 05, Bratislava) – 0 €

DOPRAVA PRE ČR:

Zásielkovňa – do 5 kg 4,90 €, do 10 kg 5,90 € (platba online, prevodom, dobierkou + 1,50 € )

Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť na Vami zvolenej pobočke Zásielkovne.

Pri vypĺňaní osobných údajov v objednávke uveďte, prosím, aj Vaše telefónne číslo. Urýchlite tak komunikáciu v prípade nezrovnalostí. Na tomto telefónnom čísle Vás taktiež bude kontaktovať kuriér v prípade, že si dáte doručiť tovar na adresu.

Osobný odber je možný (po dohode) na adrese:

petwings s.r.o., Slovnaftská 5, 821 05 Bratislava, +421 944 298 405, (platba len v hotovosti).

Dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu doručený zvoleným spôsobom a to zásielkovňou alebo kuriérom. V prípade platby na dobierku bude tovar odoslaný na druhý deň od potvrdenia objednávky. V prípade platby vopred na účet bude tovar odoslaný do 3 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho. Za objednaný tovar účtuje predávajúci prepravné náklady podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.

Aktuálne dodacie podmienky sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v pôvodnom, obale, zabalený, poštou na adresu: petwings s.r.o., Slovnaftská 5, 821 05 Bratislava. K tovaru je potrebné priložiť formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné uviesť údaje o tovare, za ktorý chce kupujúci vrátiť peniaze, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho a číslo účtu, na ktorý chce kupujúci vrátiť peniaze.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru nájdete na tomto odkaze.

Peniaze budú kupujúcemu vrátené  na účet najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky.

V prípade odstúpenia od zmluvy v plnom rozsahu budú zákazníkovi vrátené náklady na dopravu za objednaný tovar v sume najnižšej dopravy v našom eshope (Zásielkovňa 4,90 €).

V prípade odstúpenia od zmluvy, kedy zákazník vracia len časť objednávky, znáša náklady na dopravu kupujúci a náklady na dopravu vrátené nebudú.

Záručná lehota

Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v sporných prípadoch môže byť predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.

Reklamácia tovaru

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci obdržal, je poškodený, má inú výrobnú vadu alebo sa vada vyskytla počas jeho používania, vyplní kupujúci Reklamačný formulár, ktorý nájde na tomto odkaze  a spolu s tovarom, dokladom o kúpe/faktúrou ho doručí na adresu

petwings s.r.o., Hurbanovo nám. 9, 811 03 Bratislava. Následne bude kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom o ďalšom postupe.

Tovar je z hygienických dôvodov prijatý na reklamáciu len nepoužitý. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

  • mechanickým poškodením spôsobené kupujúcim,
  • nadmerným zaťažovaním,
  • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
  • nevhodným ošetrovaním,
  • chybnou manipuláciou s tovarom,
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je uvedená v dokumente umiestnenom na tomto odkaze.

Používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je uvedené v dokumente umiestnenom na tomto odkaze.

Kontakt na predávajúceho:

Firma: petwings s.r.o.

e-mail: info@deratizuj.sk

Telefón: +421 944 298 405

Zodpovedný vedúci pre eshop: Michal Galek

Poštová adresa: Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava

Číslo účtu IBAN (TATRA BANKA): SK43 1100 0000 0029 4502 4684

petwings s.r.o.

Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava

IČO: 47 218 738

DIČ: 2023813352, IČ DPH: SK2023813352

Registrácia : spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 90750/B

V Bratislave, dňa 1.1.2021