Produkty určené na


Deratizácia

Ničenie hlodavcov.

Dezinfekcia

Zamedzenie infekcií.

Dezinsekcia

Ničenie hmyzu.

Ostatné

Rôzne iné služby.