BROS Microbec ultra – do žúmp, septikov a čov 1kg

BROS
Dostupnosť:

2 na sklade


Enzymatický produkt pre biologický rozklad obsahu odpadových jám a žúmp, určený aj pre ekologicky šetrné systémy čistenia odpadových vôd. Znižuje množstvo sedimentu a skvapalňuje obsah nádrží. Uľahčuje biologický rozklad obsahu žúmp a ich čerpanie.

Mikrobiologický enzymatický produkt najnovšej generácie na biologický rozklad obsahu žumpy. Pravidelné používanie Microbecu obmedzuje frekvenciu vyprázdňovania septiku, likviduje nepríjemný zápach a spriechodňuje sústavu sanitárnych rozvodov. Microbec používa novátorské patentované riešenia zapuzdrenia aktívnych baktérií do mikroguľôčok potiahnutých špeciálnym ochranným povlakom. V dôsledku toho sa baktérie nezničia pri styku so silnými chemikáliami a výrobok zostáva účinným aj v prípade použitia tradičných čistiacich prostriedkov.

Pôsobenie prípravku: Microbec obsahuje špeciálne kultúry baktérií a enzýmy, ktoré urýchľujú prirodzený proces rozkladu organického odpadu vrátane odpadkov, tukov, rastlinných zvyškov a papiera. Baktérie obsiahnuté vo výrobku sa rýchlo množia a po 1 hodine od použitia sa ich počet v žumpe zvýši na niekoľko sto miliárd. Výrobok funguje v 3 fázach: zaisťuje rýchle a účinné oddelenie nečistôt, ktoré sú skvapalniteľné, a následne ich enzymaticky rozloží na celkom bezpečné a k životnému prostrediu priaznivé jednoduché zlúčeniny a vodu. Odstraňuje nahromadené usadeniny a upchatie žúmp, menej často je potrebné prečerpávať žumpy a zabezpečuje lepšiu účinnosť systémov čistenia odpadových vôd. Výrobok nespôsobuje koróziu sanitárnych zariadení a je bezpečný pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

Použite: 1 dávku (25 g) do toalety a riadne spláchnuť vodou. Štartovacia dávka: 2 dávky na 3 m3. Pokračovacie dávkovanie podľa tabuľky.

Odstraňuje usadeniny, nánosy kalu a upchatie. Odstraňuje nepríjemný zápach.

Obsahuje: enzýmy menej ako 5%, vonné látky.

Hmotnosť: 1kg

18.00

2 na sklade