,

BioStop pasca na potkany s aroma návnadou 1 ks

BioStop
Dostupnosť:

16 na sklade (dostupné na objednávku)


BioStop pasca na potkany s aroma návnadou je vhodná pre mechanický odchyt potkanov v domácnostiach.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Upozornenie:

Použite len na ničenie hlodavcov podľa návodu na použitie.

Po použití dôkladne očistite pascu pre ďalšie použitie.

Po použití si dôkladne umyte ruky mydlovou vodou.

Používajte bezpečným spôsobom: noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre.

Pasca je určená na viacnásobné použitie.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Váha: 20g

5.00

16 na sklade (dostupné na objednávku)