Dezinfekcia

Dezinfekcia je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov. Na dezinfekciu sa používajú chemické prípravky, ktorých cieľom je prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Ide tiež o ničenie choroboplodných zárodkov na živých a neživých materiáloch.

 

Dezinfikuje sa takmer všetko (ľudia, domácnosť, bežné veci, vzduch, voda, zvieratá).
Na zamedzenie infekcií a prenosu vírusov využívame len prípravky legislatívne schválené, ktoré sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie a pri zachovaní vysokej účinnosti. Každý vykonaný zásah v oblasti DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.