Deratizacia

Deratizácia je proces regulácie a likvidácie škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa najmä v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode, a to za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (napr. znehodnotený tovar, poľnohospodárske produkty, poškodené káble…) Deratizácia je dôležitá hlavne z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú nebezpečné choroby pre človeka (salmonela, toxoplazmóza. mor, leptospiróza…) Pre ľudí je nebezpečný ich moč, ktorý je prítomný všade tam, kde je výskyt hlodavcov.

Deratizačné zásahy sa vykonávajú preventívne priebežne počas roka vykonávať, hlavne však na jar a jeseň. Povinnosť vykonávať tieto zásahy upravuje niekoľko zákonov, najmä zákon 355/2007. Príkaz na vykonávanie jarných a jesenných deratizácií vydáva na základe nového zákona príslušný RUVZ (regionálny ústav verejného zdravotníctva).
Pri našej práci sa zameriavame na kvalitu, spolupracujeme s odborníkmi z Čiech aj zo zahraničia. Využívame najnovšie technológie a našou filozofiou je kvalitne odvedená práca. Presvedčte sa sami, neváhajte nás kontaktovať: https://deratizuj.sk/kontakt/

 

Všetky práce sú vykonávané v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normami.

 

Čo všetko deratizácia zahŕňa:
– prípravné a bezpečnostné opatrenia
– monitorovanie hlodavcov
– kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
– umožňovanie vstupu hlodavcom do objektu

 

Kde všade vykonávame deratizáciu:
– administratívne budovy
– školy
– obytné domy a byty, pivnice
– výrobné komplexy všetkých odvetví
– nemocnice a zdravotnícke zariadenia
– reštauračné a stravovacie zariadenia
– sklady, predajne, výrobne potravín
– kanalizačné siete